Nieuws

Aankomende Evenementen

Er zijn op dit moment geen evenementen gepland

 
 

 

Lidmaatschap

Aan het lidmaatschap van de On-Ganse is een jaarlijkse contributie verbonden aan de vereniging. De leden/medewerkers wordt ieder jaar voor aanvang van het nieuwe carnavalsseizoen gevraagd om de contributie te betalen.

Een lid/medewerker van de On-Ganse heeft toegang tot de verenigingsavonden en wordt vertegenwoordigd door een afvaardiging in de Ganseraad. Er zijn activiteiten waarvoor een bijdrage wordt gevraagd. Zoals het carnavalsconcert en het carnavalsontbijt.

Een lid van de carnavalsvereniging kan daarnaast ook lid worden van een afdeling van de On-Ganse.

Contributie:

tot 10 jaar € 11,-
10 tot 14 jaar € 14,-
14 tot 18 jaar € 26,-
18 jaar en ouder € 79,-
studenten  € 33,-

 
Als lid van de vereniging ontvang je per huisadres minimaal 4 maal per jaar het Ganseblaadje.

 

 

Onze sponsoren