Gansehoedsters

Home | C.V. de On-Ganse | Afdelingen | | Gansehoedsters

Alle gasten die de On-Ganse mag verwelkomen tijdens haar zittingen in Musis Sacrum kunnen rekenen op een warme ontvangst door één van de tien Gansehoedsters. Als gastvrouwen van de vereniging zorgen zij ervoor dat menig bezoeker met een persoonlijk tintje en stralende glimlach wordt ontvangen.

Naast het visitekaartje van de On-Ganse te zijn, ondersteunen de Gansehoedsters bij het organiseren van verschillende carnavalsactiviteiten zowel binnen als buiten het carnavalsseizoen. Dit jaar helpen zij bijvoorbeeld enthousiast mee in de organisatie van het Besjesbal om deze avond tot een “Bruisende Bejaardenparty” te maken! Af en toe dragen ze ook hun steentje bij aan het programma van de pronkzittingen. Dit seizoen doen de dames het echter rustig aan. Tenminste...als het om optreden gaat. Want is de groep wel "actief" op een ander terrein; laten we het er maar op houden dat ze de On-Ganse verzekeren van nieuwe aanwas! Of de groep haar naam gaat wijzingen in Gansebroedsters is overigens niet bekend...

Voor de ontstaansgeschiedenis van de Gansehoedsters moeten we terug naar 1981. Een aantal dames vond dat het wel lang genoeg had geduurd om te zien hoe hun eega’s zich op het toneel opperbest vermaakten terwijl zij als onbestorven weduwes in de zaal zaten. Tijd voor actie, dachten ze en zo ontstond er een groep dames die zich al snel ontwikkelden tot gastvrouwen die waar mogelijk ondersteuning verleenden tijdens allerlei carnavaleske aangelegenheden. Een hoogtepunt uit deze eerste jaren was een optreden in
co-productie met de heren van de Raad van Elf. Het nummer van de Starsisters was een groot succes.

Eind jaren tachtig besluit de “eerste generatie” Gansehoedsters het wat rustiger aan te gaan doen. Tot 2002 moet de On-Ganse het dan zonder haar gastvrije dames stellen, maar vanaf dat jaar stonden er dus zes nieuwe hoedsters op om deze functie te vervullen. In november 2003 is dit aantal zelfs gestegen naar tien meiden, die in hun rode jasjes staan te trappelen om alle carnaval-vierende Ernemmers een warm welkom te heten!