Optochtgilde

Home | C.V. de On-Ganse | Afdelingen | Optochtgilde

Een verwarrende naam. Het is niet een groep die de optocht regelt, dat doet de optochtcommissie van de Wijze Raad van XI. Het is ook geen groep die altijd met de optocht meedoet. Wat we wel doen:

 • Het uitvoerend beheer van de Ganseburg (bar, catering en hal met alles erin, erop en eraan)
 • Het maken en onderhouden van de decors en overige toneel- en aankleedbenodigdheden
 • Het onderhoud van het wagenpark inclusief de bouw van de Prinsenwagen en kindergardewagen
 • Het zo nodig en zo mogelijk knutselhulp verlenen voor andere groepen.

In 2000 zijn de mogelijkheden van de bar verbeterd, is er een tap en kunnen er allerlei snacks geconsumeerd worden. Wellicht hierdoor zien we het gebruik van de hal door de diverse groepen voor vergaderingen en oefenen en andere bijeenkomsten groeien, waarbij er voor complete catering gezorgd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwjaarsbijeenkomst die dit jaar voor het eerst in eigen huis is gehouden.
Dit heeft er toe geleid dat momenteel gewerkt wordt aan de verbetering van de brandpreventie zoals meer blusmiddelen en nooduitgangverlichting.
De hal is echter wat krap geworden voor al onze spullen. Momenteel wordt opnieuw bekeken of uitbreiding haalbaar is, zodat er dan ook meer mogelijkheden komen voor bijeenkomsten en wagenbouw.

Een knelpunt in het beheer is momenteel dat de sleutels die toegang geven tot de hal de laatste jaren blijkbaar fors aan gezinsuitbreiding hebben gedaan. Het is volstrekt onduidelijk wie er allemaal sleutels hebben, maar dat het er (veel) meer zijn dan op ons sleutelplan staan is wel zeker.
Daarom zal er in de komende maanden een nieuw slot op de deur van de hal worden aangebracht met gecertificeerde sleutels. De voorzitters van de diverse groepen zullen dan benaderd worden om vast te stellen wie er dan een nieuwe sleutel moet hebben. Sta dus niet verbaasd als u er in de toekomst plotseling niet meer in kan.

Een ander knelpunt is dat het aantal medewerkers in het Gilde dat goed kan knutselen de laatste jaren sterk is gedaald. En dat terwijl we voor het komende seizoen (ja daar wordt al weer aan gedacht) een compleet nieuwe prinsenwagen willen bouwen.
Hierbij dan ook een oproep; Wie kan er goed knutselen en wil met enige regelmaat wat avonden of middagen helpen in de hal (met zo'n bar boven moet dat toch aantrekkelijk zijn). Wellicht mag u dan als dank het komende seizoen wel op de prinsenwagen staan (zolang deze in de hal staat).

eerste contactpersoon: Brian Bartels

  Deze afdeling bestaat uit de volgende leden:

 • Dhr. A.H. Nieuwenhuijs
 • Dhr. B. Bartels - Voorzitter
 • Dhr. F.J.A. Donders
 • Dhr. G.B. Otten - Penningmeester
 • Dhr. G.J.M. Neijenhuis