PriVaToBie

Home | C.V. de On-Ganse | Afdelingen | PriVaToBie

De Privatobie is een groep van enthousiaste jeugdige medewerkers van de On-Ganse. Als oprichtingsjaar wordt 1971 aangehouden, maar reeds ruim voor dit officiële geboortejaar beschikte de On-Ganse over 6 Prinsendragers, 6 Vaandelwachters, 2 Toneelassistenten en een Bieleman, waaruit in 1972 de carnavalseenheid Privatobie ontstond.

Al sinds oudsher draagt de PRIVATOBIE haar typerende klederdracht. Een rode jas, een zwarte broek, witte maillots, en een zwarte hoed geven de voorstelling van een lakei, wat tevens de functie van de PRIVATOBIE weergeeft. Daarnaast is er één lid die het Bieleman uniform draagt.

De PriVaToBie is een hechte groep die ook buiten het carnavalseizoen veel onderneemt.