Senaat

Home | C.V. de On-Ganse | Afdelingen | Senaat

Toen in 1953 met name de jongeren enthousiast startten met de On-Ganse zijn de ouderen (veelal ouders) die ook van het carnaval hielden gestart met de Senaat.
Dit om mee te kunnen vieren, maar ook om de jongeren, de On-Ganse, organisatorisch en financieel te ondersteunen.
Zij ondernamen daarbij diverse initiatieven, zoals de oprichting van de Club van 3x11, het Herenballet en ook het starten van jongerencarnaval en het Jaarboek.
Alhoewel er veel veranderd is, zijn die basisprincipes gebleven.
De illustere Senaat doet met hart en ziel mee aan het vieren van het carnaval en ondersteunt waar nodig de organisatie en geeft nog steeds een financiële bijdrage aan de vereniging.
Onderdeel van deze ondersteuning is het zorgen dat er een maatschappelijk draagvlak is voor carnaval door naast het intern werven van nieuwe leden ook nieuwe leden aan te trekken uit diverse maatschappelijk relevante groepen buiten de vereniging.
De onderlinge band van de Senatoren (vanaf 35 jaar) en hun partners is sterk, gezelligheid en kameraadschap staan voorop. Naast het carnaval is er elke maand bij een van de senatoren thuis een borrel; is er een midzomeractiviteit en aan het einde van het jaar een senaatsdiner, waar de senatoren en hun partners zich uitleven in allerlei optredens. Geen club van oude heren, maar springlevend en actief.