Arnhem Bedankt

Home | Arnhem Bedankt

Arnhem Bedankt 2021


* BELANGRIJKE UPDATE:

Zaterdag 11 december 2021 zou het weer zover zijn: Arnhem Bedankt. Met uiteraard wederom de uitreiking van de Arnhemse Stadsprijzen voor Vrijwilligerswerk door Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem. Helaas mag het, evenals vorig jaar, niet zo zijn. De organisatie heeft moeten besluiten dat het evenement niet door gaat vanwege de huidige Corona maatregelen.

Wel is er een mooi digitaal programma opgezet om alsnog onze gewaardeerde vrijwilligers te bedanken en de Arnhemse Stadsprijs uit te reiken. Dit zal zijn in een mooie samenwerking met RTV Connect. Op korte termijn zal er begonnen worden met de opnames hiervan. De uitzenddatum wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd via onze facebook-pagina en deze website.

We hopen dat we volgend jaar wel weer de vrijwilligers in Musis in het zonnetje kunnen zetten!

Namens de organisatie van Arnhem Bedankt.


 

1. Wat is Arnhem Bedankt?

Arnhem Bedankt is een avond waarop mensen die veel waardevol werk voor de Arnhemse samenleving verzetten in het zonnetje gezet worden. Zij krijgen een echte VIP-behandeling, worden met alle egards ontvangen en hebben die avond keuze uit een programma dat vele mogelijkheden voor zowel jong als oud biedt in de vele zalen van Musis. Als hoogtepunt van deze avond zal de Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk worden uitgereikt door de burgemeester of diens vervanger.

2. Hoe is Arnhem Bedankt ontstaan?

Carnavalsvereniging de On-Ganse is een vereniging die veel ervaring heeft met het organiseren van grootschalige evenementen. Eén van de uitgangspunten van de On-Ganse is al jarenlang: “Anderen plezier brengen en daaraan zelf plezier beleven”. Al sinds de vijftiger jaren wordt veel gedaan voor mensen in bejaarden- en verzorgingshuizen en in instellingen als ’s Koonings Jaght voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten. De vrijwillige inzet van veel mensen daar was mede aanleiding voor de organisatie van Arnhem Bedankt.

3. Wie zijn de partners?

Een grote partner is de Gemeente Arnhem, die financiële ondersteuning biedt, maar ook daadwerkelijk betrokken is tijdens Arnhem Bedankt met de aanwezigheid van diverse leden van het College van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraads- en commissieleden. Daarnaast is er samenwerking met Stichting Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk Arnhem en Stichting Rijnstad. En tot slot zijn er ook tal van partners (bedrijven, instellingen en charitatieve stichtingen) die een bijdrage leveren om de organisatie financieel rond te krijgen.

4. Voor wie is Arnhem Bedankt dit jaar?

Het thema van Arnhem Bedankt 2021 luidt: ‘Samen voor elkaar’. In Arnhem zijn veel vrijwilligers actief en in de coronatijd zijn hier misschien nog wel veel vrijwillige initiatieven aan toegevoegd. De Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk is bedoeld als blijk van waardering voor deze onmisbare inzet!

De Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk kent drie categorieën waarvoor elk jaar vrijwilligers kunnen worden genomineerd:

  • een individuele prijs voor een vrijwilliger
  • een groepsprijs voor een vereniging of initiatief
  • het jeugdlintje
  • in het kader van de coronapandemie is er eenmalig een categorie toegevoegd: vrijwilligersinitiatieven in coronatijd

5. Voor wie is het nog meer?

Het is geen enkel bezwaar om, als bindende factor, enkele professionals van organisaties die gebruikmaken van vrijwilligers aanwezig te laten zijn op deze avond. Het is voor veel vrijwilligers juist prettig als er een bekend gezicht van de instelling of organisatie aanwezig is.

Onze Partners