Arnhem Bedankt

Home | Arnhem Bedankt

Arnhem Bedankt 2019

1. Wat is Arnhem Bedankt?

Het Arnhem Bedankt is een avond waarop mensen die zoveel waardevol werk voor de Arnhemse samenleving verzetten in het zonnetje gezet worden.
Zij krijgen een echte vipbehandeling, worden met alle egards ontvangen en hebben die avond keuze uit een programma dat vele mogelijkheden voor zowel jong als oud biedt in de vele zalen van het Musis. De toegang is voor de vrijwilliger en zijn of haar partner gratis, evenals de meeste consumpties. De avond vindt dit jaar plaats op zaterdag 16 november 2019.

2. Hoe is Arnhem Bedankt ontstaan?

De On-Ganse is een vereniging die veel ervaring heeft met het organiseren van grootschalige evenementen. Eén van de uitgangspunten van de On-Ganse is al jarenlang: “Anderen plezier brengen en daaraan zelf plezier beleven”. Al sinds de vijftiger jaren wordt veel gedaan voor mensen in bejaarden- en verzorgingshuizen en in instellingen als ’s Koonings Jaght voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten. De vrijwillige inzet van veel mensen daar was mede aanleiding voor de organisatie van Arnhem Bedankt. De afgelopen elf jaar waren er vergelijkbare avonden onder de naam Arnhems Vrijwilligersgala, maar door veranderingen in de samenwerking met de Stichting Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk en het feit dat het woord Gala voor verwarring zorgde, hebben we gekozen voor een nieuwe naam en een nieuwe, frisse opzet.

3. Wie zijn de partners?

Een grote partner is de Gemeente Arnhem, die financiële ondersteuning biedt, maar ook daadwerkelijk betrokken is tijdens Arnhem Bedankt met de aanwezigheid van diverse leden van het College van Burgemeester en Wethouders en veel gemeenteraads- en commissieleden.
Natuurlijk kan Arnhem Bedankt niet buiten sponsoring door het bedrijfsleven. Tal van bedrijven, instellingen en charitatieve stichtingen dragen bij om de organisatie financieel rond te krijgen.

4. Voor wie is Arnhem Bedankt dit jaar?

De meeste mensen doen op een of andere manier wel aan vrijwilligerswerk. Op 16 november zijn dus alle vrijwilligers met hun partner of introducé van harte welkom in Musis, waarbij natuurlijk wel geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt.
Wij willen echter wel dat de vrijwilligers zich via de instelling organisatie of vereniging waarvoor zij vrijwilligerswerk doen worden aangemeld en niet individueel. Op deze wijze is het voor de organisatie van Arnhem Bedankt mogelijk om alles op tijd en op de juiste wijze rond te krijgen.

5. Voor wie is het nog meer?

Het is geen enkel bezwaar om, als bindende factor, enkele professionals van de organisatie waar de vrijwilligers actief zijn aanwezig te laten zijn. Het is voor veel vrijwilligers juist prettig als er een bekend gezicht van de instelling of organisatie zelf bij is. Als u twijfelt of iemand voor het gala in aanmerking komt, geen probleem, die is gewoon welkom!

6. Hoe wordt e.e.a. geregeld?

Om in contact te komen met de vrijwilligers hebben wij de hulp van de instellingen en organisaties waarbinnen de vrijwilligers actief zijn nodig. Wij zien graag dat deze als tussenpersoon optreden, want zij hebben de contacten. Zij kunnen er mogelijk ook voor zorgen dat de organisatie van Arnhem Bedankt in het bezit komt van zoveel mogelijk mailadressen van andere organisaties. Zo willen we proberen het grootste deel van de vrijwilligers in de gemeente Arnhem te bereiken.
De tussenpersoon noteert de aanmeldingen en geeft de aantallen uiterlijk 1 november 2019 aan de organisatie door. Vanaf 5 november worden de kaarten aan de tussenpersoon toegezonden die voor verspreiding onder de vrijwilligers zorgdraagt.
Op deze wijze is het voor de organisatie van Arnhem Bedankt mogelijk alle kaarten op tijd bij de vrijwilligers te krijgen.

7. Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk voor het initiatief of de vrijwilliger van het jaar

Sinds 2016 trekken de organisatie van de Stadsprijs voor vrijwilligerswerk (voorheen de Burgemeester Drijberprijs) en de organisatie van Arnhem Bedankt samen op om te bepalen wie de Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk in ontvangst mag nemen. Was het tot vorig jaar zo dat de genomineerden tijdens onze avond bekendgemaakt werden, vanaf 2018 worden de prijzen tijdens Arnhem Bedankt door de burgemeester of diens vervanger uitgereikt.

8. Heeft u nog vragen of aanvullingen?

Als u vragen en/of aanvullingen heeft, kunt u altijd contact opnemen met onze bezoekerscoördinator Chris v.d. Burg via e-mail bezoekersarnhembedankt@onganse.nl

Onze Logo Sponsors