Arnhem Bedankt

Home | Arnhem Bedankt

Arnhem Bedankt 2022


 

Op zaterdag 19 november is het zover: Arnhem Bedankt. Zoals het er nu naar uit ziet mag dit evenement eindelijk weer fysiek plaatsvinden! De uitreiking van de Arnhemse Stadsprijzen voor Vrijwilligerswerk zal zijn door de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. Hiermee gaan wij de vrijwilligers weer in het zonnetje zetten in Musis!

Dit jaar heeft Arnhem Bedankt een programma dat uit twee delen bestaat: een deel in de Muzenzaal en een vrij deel in alle zalen van het oude gedeelte van Musis.

In het voorlopige programma kunt u onder meer het volgende verwachten:

Muzenzaal

 • Optreden van jongensdansgroep Boys Action
 • Een mime act door 5 mannen: samen maken we het...!
 • Opreden van de Kindergarde van de On-Ganse
 • De uitreiking van de stadsprijzen voor Vrijwilligerswerk door burgemeester Ahmed Marcouch
 • Het vrijwilligerslied door Johan Faber en Hans van Liefland met mogelijk een verrassingsoptreden.
 • De muzikanten van de Hofkapel die laten zien hoe je samen tot harmonie komt
 • Circustheater door Fabriek Fysiek
 • De Arnhem Band samen met de dansers van Artez
 • Een spetterende finale

 

Vrij deel in het oude gedeelte van Musis

 • Casino met leuke prijzen
 • Silent disco
 • Diverse bands
 • Verschillende andere activiteiten

 

Alle activiteiten zijn gratis, evenals alle consumpties (m.u.v. alcoholische dranken).

Gratis kaarten zijn te verkrijgen via de instelling waar u vrijwilligerswerk doet. Doet u op een andere wijze vrijwilligerswerk, bestel dan de kaarten (maximaal 2 p.p.) via bezoekers@arnhembedankt.nl

1. Wat is Arnhem Bedankt?

Arnhem Bedankt is een avond waarop mensen die veel waardevol werk voor de Arnhemse samenleving verzetten in het zonnetje gezet worden. Zij krijgen een echte VIP-behandeling, worden met alle egards ontvangen en hebben die avond keuze uit een programma dat vele mogelijkheden voor zowel jong als oud biedt in de vele zalen van Musis. Als hoogtepunt van deze avond zal de Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk worden uitgereikt door de burgemeester of diens vervanger.

2. Hoe is Arnhem Bedankt ontstaan?

Carnavalsvereniging de On-Ganse is een vereniging die veel ervaring heeft met het organiseren van grootschalige evenementen. Eén van de uitgangspunten van de On-Ganse is al jarenlang: “Anderen plezier brengen en daaraan zelf plezier beleven”. Al sinds de vijftiger jaren wordt veel gedaan voor mensen in bejaarden- en verzorgingshuizen en in instellingen als ’s Koonings Jaght voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten. De vrijwillige inzet van veel mensen daar was mede aanleiding voor de organisatie van Arnhem Bedankt.

3. Wie zijn de partners?

Een grote partner is de Gemeente Arnhem, die financiële ondersteuning biedt, maar ook daadwerkelijk betrokken is tijdens Arnhem Bedankt met de aanwezigheid van diverse leden van het College van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraads- en commissieleden. Daarnaast is er samenwerking met Stichting Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk Arnhem en Stichting Rijnstad. En tot slot zijn er ook tal van partners (bedrijven, instellingen en charitatieve stichtingen) die een bijdrage leveren om de organisatie financieel rond te krijgen.

4. Voor wie is Arnhem Bedankt dit jaar?

Het thema van Arnhem Bedankt 2022 luidt: Arnhem Bedankt haar vrijwilligers. Samen maken we het mooier! De Arnhemse Stadsprijs voor vrijwilligerswerk is bedoeld als blijk van waardering voor deze onmisbare inzet!

De Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk kent drie categorieën waarvoor elk jaar vrijwilligers kunnen worden genomineerd:

 • Een individuele prijs voor een vrijwilliger
 • Een groepsprijs voor een vereniging of initiatief
 • Jonge helden tot 23 jaar

5. Voor wie is het nog meer?

Het is geen enkel bezwaar om, als bindende factor, enkele professionals van organisaties die gebruikmaken van vrijwilligers aanwezig te laten zijn op deze avond. Het is voor veel vrijwilligers juist prettig als er een bekend gezicht van de instelling of organisatie aanwezig is.

Onze Partners