Ganseraad

Home | C.V. de On-Ganse | Organisatie | Ganseraad

Ganseraad

Ganse-Raad van carnavalsvereniging de On-Ganse

De Ganse-Raad is de ledenraad en als zodanig dus het hoogste orgaan binnen de carnavalsvereniging de On-Ganse.
Aan de Ganse-Raad komen alle bevoegdheden toe, die niet in de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

De belangrijkste specifieke bevoegdheden zijn:

 • Verkiezen (en eventueel ontslaan) van de leden van het bestuur;
 • Het goedkeuren van de jaarstukken;
 • Het verkiezen van de adviseurs en de kascontrolecommissie;
 • Het vaststellen/goedkeuren van de contributies en jaarlijkse begroting;
 • Statutenwijzigingen.
 • Vaststellen van de huishoudelijke reglementen van de onderafdelingen.

Naast de meer formele aspecten is een belangrijk doel van de Ganse-Raad een goede communicatie tussen de leden en het bestuur. Hiertoe dienen de voorzitters dan ook een en ander goed naar hun achterban door te leiden en vice versa.

Hiertoe is de Ganse-Raad als volgt samengesteld:

 • De leden van het bestuur;
 • De voorzitters (of plaatsvervanger) van alle onderafdelingen;
 • Een vaste (gekozen) vertegenwoordiger van de leden zijnde geen medewerkers (geen lid van onderafdeling).
 • Daarnaast zitten de drie adviseurs en de grootvorst in de Ganse-Raad; echter zonder stemrecht.

De Ganse-Raad komt 4 tot 5 keer per jaar bijeen.

 • Kort na het carnaval voornamelijk de evaluaties van het afgelopen seizoen en met name de grote dagen.
 • Voor de vakantie de goedkeuring van de jaarstukken en de nieuwe begroting en plannen.
 • Voor de 11e van de 11e; tussen 11e vd 11e en Prinsenkeuze en tussen Prinsenkeuze en de Grote Dagen. Deze worden met name gebruikt om eventueel tussentijds te evalueren; de plannen, besluiten en gang van zaken te bespreken.