Ganseraad

Home | C.V. de On-Ganse | Organisatie | Ganseraad

De Ganseraad vertegenwoordigt alle leden en is daarmee het hoogste orgaan binnen de vereniging. 
De Ganseraad heeft alle bevoegdheden die niet in de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 

De belangrijkste bevoegdheden van de Ganseraad 

 • Benoemen (en eventueel ontslaan) van de leden van het bestuur; 
 • Goedkeuren van de jaarstukken; 
 • Benoemen van de adviseurs en de kascontrolecommissie; 
 • Vaststellen/goedkeuren van de contributie en jaarlijkse begroting; 
 • Wijzigen statuten;
 • Vaststellen van de huishoudelijke reglementen van de verschillende afdelingen. 

 De Ganseraad bestaat uit: 

 • De leden van het bestuur; 
 • De voorzitter (of plaatsvervanger) van elke afdeling; 
 • Een vaste (gekozen) vertegenwoordiger van de leden (geen lid van een afdeling);
 • Drie adviseurs (geen stemrecht); 
 • De grootvorst (geen stemrecht);  

0
  0
  Overzicht Winkelmand
  Jouw mandje is leeg