Disclaimer

Home | Disclaimer

De informatie op de Website van Carnavalsvereniging "De On-Ganse" en de daar aangekoppelde pagina's wordt u "gratis" aangeboden.
De links worden regelmatig op hun geldigheid getest.
Het gebruik van de informatie in deze Website en de daaraan gekoppelde pagina's is voor het eigen risico van de gebruiker.
De informatie wordt geleverd "zoals ze is".
De foto's zijn moeilijk te beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Carnavalsvereniging "De On-Ganse" verzoekt u bij het gebruik van foto's en andere afbeeldingen ons te informeren.
Carnavalsvereniging "De On-Ganse" is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie.
Deze website is met grote zorg verzameld, maar de correcte werking ervan kan op geen enkele wijze worden gegarandeerd.